Diensten

Thuis begeleiding

Zandberg Zakelijke Dienstverlening kan u begeleiding bieden op verschillende gebieden.
Hierbij kunt u denken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van persoonlijke en/of huishoudelijke zorg, het op orde houden van administratie en het aanbrengen van structuur in uw leefsituatie.
Thuisbegeleiding richt zich op het motiveren, het stimuleren en het zoveel als mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid.

Onze andere diensten