Privacy beleid

Privacy Bij Zandberg Zakelijke Dienstverlening

Hierna te noemen: ZZD

ZZD wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verwerken. Daarbij is het van belang dat u weet, dat wij binnen ZZD alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. 

Door middel van dit informatieblad willen wij u informeren waarom wij bepaalde gegevens verzamelen en hoe wij de gegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens in het algemeen

Bij de aanvang van een traject vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het zo goed en zorgvuldig mogelijk kunnen uitvoeren van de aangeboden dienstverlening. 

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Met name medische gegevens zijn volledig afgeschermd voor derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ZZD van u heeft vastgelegd, zullen middels het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen worden afgeschermd. Hierbij moet u denken aan een uitgebreid scala aan fysieke en logische beveiligingsmaatregelen met als doel om slechts een beperkte groep van personen toegang te verschaffen tot uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Indien de bewaartermijn is verstreken zullen uw gegevens zodanig worden vernietigd dat reconstructie op geen enkele wijze mogelijk is.

Inzage en correctie 

U kunt ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Wij zullen u binnen 4 weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de door ons geregistreerde gegevens dan kunt u ons schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht zal u een bijdrage in de kosten in rekening worden gebracht.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacystatement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de privacyfunctionaris van ZZD.

Ren Dummer
Algemeen Directeur